Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de leden in hun hoedanigheid van EHBO'er, ook tijdens het volgen van een opleiding.

Producteigenschappen

  • Geldig voor leden
  • Wereldwijde dekking
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 500.000
  • Kledingschade max. EUR 500,- voor schade aan EHBO-uitrustingsstukken van de EHBO'er

Voor de BHV'ers is het mogelijk een ongevallenverzekering af te sluiten waarin begrepen de kledingschade tot maximaal EUR 500,-.