Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en instellingen

Premie

EUR 0,13 per geregistreerd lid per jaar met een minimumpremie van EUR 40,00 per jaar.