Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en instellingen

Dekking

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.