Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en instellingen

De verzekering

Als afdeling kunt u om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door clienten. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld verzekerd.

Producteigenschappen

  • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers
  • Wereldwijde dekking (exclusief USA en Canada)
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-