Schade

Een schade dient zo spoedig mogelijk bij ons te worden aangemeld. U kunt hiervoor gebruikmaken van het schadeformulier.

Schadeformulier

Om de schade aan te melden dient u een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de secretaris of één van de bestuursleden van de afdeling. U kunt dit formulier opvragen of downloaden.

Er zijn twee formulieren:

Schadeformulier ongevallenverzekering Schadeformulier overige verzekeringen

Direct contact

Bij schade van meer dan EUR 450,- dient u direct contact op te nemen met Aon Klantenadvies, tel. 010 448 88 75, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Persoonlijke ongevallen

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:

  • In geval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij Aon Verzekeringen.
  • Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan.

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier sturen naar:
Aon Verzekeringen
Antwoordnummer 2073
3000 VB  Rotterdam